Biologicky rozložitelný odpad na Frýdecku-Místecku

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Krmelín
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005684
Zahájení projektu: 9. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2018

Informace o projektu

V rámci projektu budou pořízeny sběr. nádoby na bioodpad pro obce Krmelín, Sedliště, Sviadnov a Kaňovice. Domácnosti, které projevily zájem o kompostování, budou vybaveny domácím kompostérem o objemu 1050 l (1 ks/domácnost). Domácí kompostéry budou využívány ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů vzniklých při provozu domácností a údržbě zahrad. Celkový počet pořízených kompostérů, které budou užívány obyvateli rodinných domů, bude 1 105 kusů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 722 141,50
Veřejné zdroje ČR: 656 848,50
 
Celková částka: 4 378 990,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena