Biologicky rozložitelný odpad na Frýdecku-Místecku

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Krmelín
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005684
Zahájení projektu: 9. 5. 2018
Ukončení projektu: 11. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu budou pořízeny sběr. nádoby na bioodpad pro obce Krmelín, Sedliště, Sviadnov a Kaňovice. Domácnosti, které projevily zájem o kompostování, budou vybaveny domácím kompostérem o objemu 1050 l (1 ks/domácnost). Domácí kompostéry budou využívány ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů vzniklých při provozu domácností a údržbě zahrad. Celkový počet pořízených kompostérů, které budou užívány obyvateli rodinných domů, bude 1 105 kusů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 379 136,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 596 318,25 Kč
 
Celková částka: 3 975 455,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena