Analýza rizik území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa - jih

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ing. Vlastimil Ladýř
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000342
Zahájení projektu: 20. 6. 2016
Ukončení projektu: 28. 11. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je provést analýzu rizik, která prověří reálná rizika SEZ v Srní u České Lípy, p. č. 43/1 a p. č. 43/33. Součástí analýz rizik bude vypracování návrhu nezbytně nutných nápravných opatření vedoucích ke snížení rizik. Nedílnou součástí analýzy rizik bude zajištění dostatečně kvalitních vstupních dat o spektru polutantů, jejich aktuálních koncentracích v horninovém prostředí, podzemní vodě, jejich migraci a především o míře ovlivnění lidské populace a ekosystémů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 150 560,00 Kč
Národní soukromá částka: 767 040,00 Kč
 
Celková částka: 1 917 600,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena