Analýza rizik ohrožení zdroje pitné vody vlivem skládky u obce Kaliště u Humpolce

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Kaliště
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000925
Zahájení projektu: 28. 11. 2016
Ukončení projektu: 13. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem průzkumných prací a následně pak analýzy rizik je prostor bývalých kalových polí v katastru obce Kaliště. Bývalá kalová pole pocházejí z průmyslové činnosti, kde probíhalo skládkování neutralizačních kalů pocházejících z průmyslové výroby pravděpodobně společnosti Humpolecké strojírny. Skládka obsahuje kaly z likvidace odpadních vod z povrchové úpravy - galvanického nanášení. Kontaminanty z těchto kalů jsou schopny mobilizace a následné kontaminace podzemních vod.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 655 518,22 Kč
Veřejné zdroje ČR: 292 150,28 Kč
 
Celková částka: 1 947 668,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena