Analýza rizik bývalé skládky v katastru obce Choteč u Lázní Bělohradu

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Choteč
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002510
Zahájení projektu: 12. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je provedení průzkumných prací a zpracování analýzy rizik pro lokalitu, kde probíhalo skládkování odpadů, v obci Choteč. Analýza rizik popíše množství a složení navezených odpadů, potencionální migrační cesty do podzemní vody a navrhne nápravná opatření a jejich cílové limity.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 469 076,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 259 248,80 Kč
 
Celková částka: 1 728 325,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena