2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_077/0005853
Zahájení projektu: 2. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt zinventarizuje a vyhodnotí informace o kontaminovaných místech na území ČR. Výstupem inventarizace bude naplněná databáze kontaminovaných míst, v níž bude mít každá lokalita záznam s prioritou. Projekt s objemem 98,017 mil. Kč. bez DPH bude realizován v 2018-2021. Má 4 úlohy: 1. Management projektu; 2. Podpora inventarizace metodami DPZ a mapovými službami; 3. Plošná inventarizace; 4. Administrátor inventarizace, 5. Externí kontrola. Vyhodnocení bude v 15 zprávách (kraje, Praha, ČR).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 99 133 103,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 17 494 077,12 Kč
 
Celková částka: 116 627 181,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena