Odprášení hydratizační jednotky HJ 5

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001144
Zahájení projektu: 23. 11. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu "Odprášení hydratizační jednotky HJ 5" dojde k instalaci filtrační jednotky splňující požadavky nejlepší dostupné technologie BAT na hydratizační jednotku technologie výroby vápna ve společnosti HASIT. Cílem projektu je snížení produkce emisí prachových částic PM2,5 a PM10 z hydratace vápna a cílem na úrovni podniku se dá označit omezení negativních vlivů provozu vápenky na pracovní i životní prostředí v okolí závodu. Místo realizace viz "Co je cílem projektu?"

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 229 369,30 Kč
Národní soukromá částka: 569 888,70 Kč
 
Celková částka: 3 799 258,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena