Náhrada technologie za účelem snížení emisí TZL Petr Očenášek

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Petr Očenášek
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001139
Zahájení projektu: 6. 12. 2016
Ukončení projektu: 1. 11. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je nahrazení stávajícího zařízení, a to třídící linkou, která je vybavena skrápěcím zařízením ke snižování emisí TZL. Dále bude redukována prašnost při skladování vlivem osazení mlžného děla, které bude skrápět deponie materiálu. Z hlediska Specifického cíle 2.2. OPŽP se jedná o aktivitu typu b) náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 245 980,00 Kč
Národní soukromá částka: 572 820,00 Kč
 
Celková částka: 3 818 800,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena