Modernizace přístrojového vybavení meteorologických stanic a observatoří ČHMÚ

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Český hydrometeorologický ústav
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_017/0002616
Zahájení projektu: 14. 8. 2017
Ukončení projektu: 30. 5. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obsahem projektu je plán modernizace měřících systémů profesionální monitorovací sítě pro poskytování nezbytných informací k vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém a v dlouhodobém horizontu a vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Výstupy z uvedených systémů jsou nezbytným zdrojem informací pro poskytování operativních informaci o stavu atmosféry a hydrosféry. Realizace projektu povede k zlepšení modelování atmosféry.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 480 754,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 790 721,34 Kč
 
Celková částka: 25 271 476,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena