Mlýn Palhanec, Minimalizace emisí TZ

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: MLÝN HERBER spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000967
Zahájení projektu: 22. 5. 2017
Ukončení projektu: 29. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Základním cílem projektu je provést revitalizaci aspiračního systému pomocí moderních výkonných filtrů s vysokou účinností odlučování TZL a výstavba nových zásobníků na mouky a krmiva s cílem snížení emisí TZL do ovzduší a tím i snížení příspěvku zdrojů provozovaných v rámci hlavní činnosti společnosti MLÝN HERBER spol. s r.o.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 24 029 769,75 Kč
Národní soukromá částka: 8 009 923,25 Kč
 
Celková částka: 32 039 693,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena