Kotlíkové dotace v Kraji Vysocina

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Kraj Vysocina
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000005
Zahájení projektu: 17. 12. 2015
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu bude realizován systém podpory na výměnu kotlů na tuhá paliva v rodinných domech v Kraji Vysočina. Cílem projektu je vyměnit staré kotle na tuhá paliva za novější zařízení, která jsou šetrnější k životnímu prostředí. Realizace výměny kotlů tak přispěje ke snížení emisí vypouštěných do ovzduší.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 238 800 000,00 Kč
 
Celková částka: 238 800 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena