Filtrační stanice na mlýnici strusky

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000490
Zahájení projektu: 13. 7. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba dvou nových filtračních stanic na provozu VS - Druhotné suroviny, středisku Mlýnice strusky v areálu Třineckých železáren, a.s., jako náhrada za staré, poruchové a málo účinné stávající filtrační stanice. Hlavním cílem projektu je podstatné snížení emisí prachových částic a ekologizace provozu střediska Mlýnice strusky, konkrétně pak snížení úletu prachových emisí při vstupní manipulaci se struskou a při dalších technologických operacích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 383 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 12 586 500,00 Kč
 
Celková částka: 27 970 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena