Ekologizace kotle K1 Cukrovar Dobrovice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Tereos TTD, a.s.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001051
Zahájení projektu: 7. 10. 2015
Ukončení projektu: 19. 12. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt ekologizace kotle K1 v cukrovaru Dobrovice představuje rekonstrukci stávající technologie kotle s příslušenstvím. Bude se jednat o kompletní rekonstrukci tlakové části kotle, doplnění nových prvků za účelem zvýšení účinnosti a instalaci nového plynového hořáku. Klíčovým opatřením je snížení emisí NOx a CO.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 826 940,00 Kč
Národní soukromá částka: 6 403 860,00 Kč
 
Celková částka: 14 230 800,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena