Alprim CZ - snížení emisí

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Alprim CZ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001138
Zahájení projektu: 4. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je nahrazení stávajícího zařízení novým zařízením ke snižování emisí TZL. Realizace projektu přinese snížení emise tuhých znečišťujících látek oproti současnému stavu. Projekt je v souladu s cíli Programovém dokumentu OPŽP u oblasti specifického cíle 2.2. Projekt je připraven, rizika jsou minimální

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 147 990,00 Kč
Národní soukromá částka: 517 010,00 Kč
 
Celková částka: 2 665 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena