Osečná - kanalizace II. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Osečná
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004770
Zahájení projektu: 2. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 2. 4. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je druhá etapa výstavby kanalizace ve městě Osečná - dostavba splaškové kanalizace v Osečné.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 932 928,19 Kč
Veřejné zdroje ČR: 870 516,75 Kč
 
Celková částka: 7 737 927,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena