Optimalizace procesu úpravy vody ÚV Světlá nad Sázavou

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001192
Zahájení projektu: 18. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 20. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je modifikace stávající technologie úpravy vody, které zaručí co možná nejvyšší účinnost úpravy vody s ohledem na ekonomiku provozu úpravny a to i pro narůstající produkci upravené vody - požadovaný okamžitý průtok, který musí být úpravna schopna zajistit se bude pohybovat v rozmezí 12-25 l/s. Projekt bude realizován v k.ú. Světlá nad Sázavou, parc.č.896/9, 664/2, 664/3 . Projekt je v souladu s cíli OPŽP, s prioritní osou 1, SC 1.2

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 150 142,52 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 026 495,74 Kč
 
Celková částka: 26 902 184,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena