Odkanalizování obce Raduň

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Raduň
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001206
Zahájení projektu: 15. 9. 2017
Ukončení projektu: 19. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší odvedení splaškových vod z obce Raduň. Navržená splašková kanalizace odvádí odpadní vody téměř ze všech nemovitostí v dané oblasti. Napojeny nejsou pouze nemovitosti, jejichž odkanalizování vzhledem ke zvolené koncepci není možné a nemovitosti na odlehlých místech, jejichž odkanalizováním by neúměrně vzrostly náklady na výstavbu. Součástí projektu je rovněž výstavba nové ČOV (parc.č. 219/1 - viz příloha 10 žádosti). Bude vybodováno celkem 5 746,28 m kanalizace včetně přípojek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 53 780 078,06 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 490 602,02 Kč
 
Celková částka: 84 360 907,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena