Obec Občov - splašková kanalizace a ČOV

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Občov
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001180
Zahájení projektu: 13. 4. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Stavba řeší změnu stávajícího způsobu nakládání se splaškovými vodami. Ruší akumulaci odpadních vod a jejich individuální vyvážení z jednotlivých nemovitostí, případně nečinné předčisticí zařízení u domu, a odvádí tyto vody novými řady na biologickou ČOV pro 250 EO situovanou pod zástavbou v obci. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní vodoteče odvodňující území obce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 382 010,98 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 538 001,94 Kč
 
Celková částka: 22 560 017,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena