Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v obci Růžová

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Růžová
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004838
Zahájení projektu: 1. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021

Informace o projektu

Předmětem projektu je zajištění likvidace komunálních odpadních vod provozně nízkonákladovým způsobem čištění, pomocí biotechnologické soustavy s kořenovou / vegetační / čistírnou odpadních vod s kapacitou 1100 EO v obci Růžová. Splňuje parametry nejlepší dostupné technologie. Součástí stavby je i zajištění výstavby oddílného kanalizačního řadu o celkové délce 9633 m (kanalizačních stok a přípojek) pro výhradně gravitační odvedení komunálních odpadních vod z téže obce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 55 826 435,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 851 723,92 Kč
 
Celková částka: 87 570 879,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena