Návrh nového distribučního řadu DN 300 z VDJ Bartošky rozšíření kapacity VDJ Bartošky

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Region Jih
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004659
Zahájení projektu: 16. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší problémy s tlakovými poměry na přivaděči Vodovod Region jih v lokalitách zásobených z oblasti mezi VDJ Bartošky a ČS Myšlín, které zůstávají často bez vody. Řešením je výstavba nového řadu PE 315. Součástí opatření je i rozšíření kapacity VDJ Bartošky a dostavba rozvodné sítě pro zlepšení tlakových podmínek v části obce Kunice. Dalším opatřením na regionálním vodovodu je přeložka dvou řadů u VDJ Světice tak z důvodu odstranění problémů s dodávkami vody v obcích za VDJ Světice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 28 486 474,43 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 027 024,91 Kč
 
Celková částka: 44 684 666,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena