Mezouň - kanalizace

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Mezouň
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001346
Zahájení projektu: 13. 4. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt "Mezouň - kanalizace" řeší odkanalizování obce Mezouň systémem oddílné kanalizace. Systém je tvořen gravitačními stokami a následným výtlakem splašků. Výtlak je zaústěn do stavající tlakové kanalizace v obci Vysoký Újezd a splašky jsou následně odváděny na ČOV Vysoký Újezd.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 27 387 531,88 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 833 093,87 Kč
 
Celková částka: 42 960 834,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena