Lužce - kanalizace

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Lužce
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001349
Zahájení projektu: 12. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt "Lužce - kanalizace" řeší odkanilizování obce Lužce systémem oddílné kanalizace. Systém je tvořen gravitačními stokami a následným výtlakem splašků. Výtlak je zaústěn do stávající gravitační kanalizace vedoucí z obce Vysoký Újezd na ČOV Vysoký Újezd (Kozolupy).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 858 161,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 857 322,62 Kč
 
Celková částka: 7 620 646,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena