Lokální výstražný a varovný systém, digitální povodňový plán pro obec Milovice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Milovice
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004585
Zahájení projektu: 9. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019

Informace o projektu

Tento projekt obsahuje vybudování protipovodňového výstražného systému spolu se systémem varování obyvatel a digitálním povodňovým plánem obce. V rámci realizace projektu bude aktualizován povodňový plán ve všech jeho částech a následně bude tento zdigitalizován. Zároveň bude rozšířen lokální výstražný systém o srážkoměr a hladinoměr, dále bude vybudován varovný a vyrozumívací systém obce vč. rozhlasové ústředny a osazení venkovních přijímačů a reproduktorů (obousměrný digitální přenos).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 690 333,79
Veřejné zdroje ČR: 295 857,35
 
Celková částka: 986 191,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena