Ladná - kanalizace a ČOV

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Ladná
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007125
Zahájení projektu: 18. 3. 2019
Předpokládané datum ukončení: 25. 2. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší vybudování nové splaškové kanalizace v délce 3 651,45 m a rekonstrukci části kanalizace (stoky A - 2.část a A-2 - 1. část o celkové délce 1 406,3 m) a dále výstavbu nové ČOV na p. č. 1293/134, 1293/135, 947/20, 945/61 v k. ú. Ladná. Předmětem žádosti je pouze výstavba nové splaškové kanalizace a výstavba nové ČOV.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 54 811 395,11 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 672 599,14 Kč
 
Celková částka: 85 978 659,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena