Krnsko - kanalizace

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Krnsko
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004687
Zahájení projektu: 27. 2. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 3. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba splaškové kanalizace pro obec Krnsko a místní část Řehenice obce Krnska včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, kanalizačního výtlaku z ČS1 a ČS2, vynucené přeložky části vodovodu a přípojky NN pro čerpací stanice. Splaškové vody budou odvedené projektovaným tlakovým kanalizačním přivaděčem (realizovaným v rámci investice VaK Mladá Boleslav) na stávající ČOV I. v Mladé Boleslavi - Neuberk.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 33 885 253,34 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 979 750,60 Kč
 
Celková částka: 53 153 339,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena