Kanalizace a ČOV Jamné

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Jamné
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001314
Zahájení projektu: 30. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 29. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba nové splaškové kanalizace a nové ČOV o kapacitě 600 EO v obci Jamné, okres Jihlava.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 36 458 589,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 433 868,80 Kč
 
Celková částka: 57 189 945,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena