Kanalizace a ČOV Herálec

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Herálec
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007140
Zahájení projektu: 15. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 1. 2. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Herálec. ČOV bude umístěna na pozemku 503/2, katastrální území Herálec.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 944 105,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 990 136,23 Kč
 
Celková částka: 79 912 322,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena