Kanalizace Všenory 3. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Všenory
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001319
Zahájení projektu: 11. 7. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem tohoto projektu je vybudování kanalizace v části obce Všenory. V minulosti obec realizovala první dvě etapy zasíťování obce kanalizačním systémem ze svého rozpočtu. Vzhledem k velkým finančním nákladů nebyla realizace doposud dokončena. Předmětem žádosti je realizace posledních dvou úseků o celkové délce 458,46 m. Na nový kanalizační řad bude celkem připojeno 84 EO. Realizací projektu přispějeme ke zlepšení systému s nakládáním odpadních vod, kdy budou obyvatelé připojeni na ČOV.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 873 700,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 330 653,02 Kč
 
Celková částka: 2 939 138,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena