Intenzifikace ČOV Slavkov

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Slavkov
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004875
Zahájení projektu: 18. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší intenzifikaci stávající ČOV v obci Slavkov u Opavy. Stávající technologie ČOV není schopna zajistit potřebný čistící efekt odpovídající současným požadavkům, především s ohledem na zvyšující se počet obyvatel napojených na ČOV. Realizace projektu proběhne na pozemku parc. č. 898, 1226/4, 1226/119, 1226/138.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 23 993 528,54 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 234 152,10 Kč
 
Celková částka: 37 636 908,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena