Dostavba veřejné kanalizace v obci Kobeřice

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Kobeřice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001387
Zahájení projektu: 24. 5. 2016
Ukončení projektu: 7. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Dostavba kanalizace v obci Kobeřice a přepojení volných výústí tak, aby odpadní vody mohly být čištěny ve stávající ČOV.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 680 245,22 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 355 337,40 Kč
 
Celková částka: 12 047 443,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena