Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad Úpou

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004805
Zahájení projektu: 3. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší dostavbu kanalizace v obci Svoboda nad Úpou, ve zbylých neodkanalizovaných částech města.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 366 259,33 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 476 398,71 Kč
 
Celková částka: 13 123 544,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena