Doplnění lokálního výstražného a varovného systému, digitálního povodňového plánu pro město Vroutek

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Vroutek
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004627
Zahájení projektu: 13. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Tento projekt obsahuje doplnění a optimalizování systému varování obyvatel a zkvalitnění práce s povodňovým plánem a digitálním povodňovým plánem obce. V rámci realizace projektu bude aktualizován povodňový plán a pomocí nácviku povodňové situace bude plánovací dokumentace optimalizována dle potřeb povodňové komise. Zároveň bude rozšířen stávající varovný informační systém obce do míst, kde není pokrytí rozhlasovým výstupem ideální. Dále dojde k doplnění varovného systému o informační panel.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 247 692,44 Kč
Veřejné zdroje ČR: 106 153,91 Kč
 
Celková částka: 353 846,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena