Doplnění lokálního výstražného a varovného systému, digitálního povodňového plánu pro obec Kosova Hora

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Kosova Hora
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_063/0005254
Zahájení projektu: 5. 4. 2018
Ukončení projektu: 6. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Tento projekt obsahuje doplnění a optimalizování systému varování obyvatel a zkvalitnění práce s povodňovým plánem a digitálním povodňovým plánem obce.V rámci realizace projektu bude aktualizován digitální povodňový plán a plánovací dokumentace a databáze POVIS bude optimalizována dle potřeb povodňové komise. Zároveň bude rozšířen stávající varovný informační systém obce do míst, kde není pokrytí rozhlasovým výstupem ideální.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 393 456,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 168 624,30 Kč
 
Celková částka: 562 081,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena