Digitalizace povodňových plánů města Žatec a ORP Žatec

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Žatec
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002177
Zahájení projektu: 31. 10. 2016
Ukončení projektu: 14. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 335 448,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 59 196,75 Kč
 
Celková částka: 394 645,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena