Digitalizace povodňového plánu ORP Broumov a dobudování lokálního výstražného systému

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO BROUMOV
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002115
Zahájení projektu: 13. 3. 2017
Ukončení projektu: 26. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 638 083,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 112 603,05 Kč
 
Celková částka: 750 687,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena