ČOV Štoky - modernizace

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys Štoky
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004788
Zahájení projektu: 19. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Stavba bude sloužit k čištění odpadních vod přitékajících z městyse Štoky. Projekt řeší výstavbu ČOV s novým biologickým stupněm a dalšími novými objekty, která nahradí stávající ČOV s nedostačující hydraulickou a látkovou kapacitou a zároveň i její zastaralý stav. Stávající ČOV je na hranici své životnosti. Budou ponechány jen některé objekty původní ČOV. Stavba se nachází na poz. p.č. 2188/49 až /53, 2188/25, st.750 až st.757 v k.ú. Štoky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 741 766,01 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 836 782,24 Kč
 
Celková částka: 34 104 731,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena