Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002422
Zahájení projektu: 23. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Pořízení studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče jako podkladu pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 316 998,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 114 764,45 Kč
 
Celková částka: 7 431 763,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena