Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo: CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000055
Zahájení projektu: 26. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 26. 5. 2019
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Smyslem projektu je zavedení jednotného parkovacího informačního a navigačního systému v centru statutárního města Liberce a za použití moderních technologií optimalizovat dopravu v zájmovém území projektu v souvislosti s řešením potřeby zaparkovat bez nadbytečných pojezdů vyplývajících z hledání volného parkoviště.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 847 352,15
Veřejné zdroje ČR: 1 384 826,85
 
Celková částka: 9 232 179,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena