Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/23.09558
Zahájení projektu: 1. 5. 2014
Ukončení projektu: 30. 11. 2015
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Cílem projektu je zlepšení služeb integrovaného záchranného systému prostřednictvím modernizace a standardizace vybavení zdravotnických záchranných služeb s důrazem na mobilitu a propojenost technických prostředků. Projekt by měl zajistit řádově vyšší kvalitu a efektivitu poskytování veřejných služeb díky standardizaci, sjednocení procesů a postupů, lepší komunikaci, integraci a využití nových či znovupoužití stávajících dat. Projekt je zaměřen na aktivitu 1. a 2. výzvy, požadavky aktivity 3. již žadatel naplnil v rámci jiných aktivit. Jako indikátor projektu byl zvolen indikátor s názvem "Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb nebo následků bezpečnostních rizik" a jeho cílová hodnota je 20. Projekt byl zahájen v dubnu 2010, kdyproběhlo výběrové řízení na sanitní vozy, které budou z projektu profinancovány. Konec projektu je plánován na listopad 2015. Uznatelné výdaje projektu jsou 78 460 000 Kč.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 65 300 105,00
Veřejné zdroje ČR: 11 523 548,00
 
Celková částka: 76 823 653,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena