Revitalizace Vítkova náměstí Sedlec - Prčice, západní část

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Sedlec-Prčice
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/50.00985
Zahájení projektu: 15. 7. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu Revitalizace Vítkova náměstí v Sedlci - Prčici, západní část je kompletní revitalizace ploch Vítkova náměstí v Prčici (tzv. západní část prostoru náměstí), které jsou součástí městské památkové zóny města Sedlec - Prčice.
Aktivity projektu navazují na 1. etapu celkové revitalizace prostoru Vítkova náměstí. Cílem projektu Revitalizace Vítkova náměstí je revitalizace západní části náměstí a výstupem realizace projektu bude nové funkční uspořádání 0,4979ha plochy náměstí, úprava dopravního režimu a sjednocení architektonického řešení prostoru náměstí. Aktivity projektu řeší i nezbytné zásahy a úpravy do stávajících inženýrských sítí včetně vybavení náměstí městským mobiliářem a nutnou úpravu zeleně a povrchu prostoru náměstí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 219 907,41
Veřejné zdroje ČR: 4 635 140,00
 
Celková částka: 16 855 047,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena