Kdo si hraje, nezlobí

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Beroun
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/31.00644
Zahájení projektu: 14. 5. 2010
Ukončení projektu: 25. 6. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Město Beroun se v souladu s rozvojovými dokumenty snaží zlepšit a zkvalitnit infrastrukturu pro volnočasové aktivity. Předmětem projektu je obnova a dobudování dětského a dopravního hřiště. Projekt si klade za cíl vybudování a rozšíření aktivit pro cílové skupiny (viz. příloha č. 1) v oblasti volnočasových aktivit. Projekt navazuje na již realizované projekty ve Městě - Městský plavecký areál, víceúčelové sportoviště EDEN, In-line dráha a další.
Projekt představuje realizaci dopravního hřiště na ploše 1100 m2, navazující na herní zařízení v rozsahu projektové dokumentace na ploše 300 m2, propojení cyklostezkou v délce 65 m a přístupového chodníku k ul. Na Hrázi v délce 37 m. Vše bude realizováno v klidné lokalitě u řeky Berounky a doplněno městským mobiliářem.
Projekt je realizován hlavním koordinátorem a žadatelem, kterým je Město Beroun.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 758 204,22 Kč
Veřejné zdroje ČR: 633 584,00 Kč
 
Celková částka: 2 391 788,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena