Melia Observatory

Programové období: 2021-2027
Evropský fond: ERDF
Operační program: Interreg DANUBE
Příjemce: School of Advanced Social Studies
Registrační číslo: DTP657
Zahájení projektu: 1. 7. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2022

Informace o projektu

V posledních letech svědky politického vývoje, který má za následek zhoršení demokratických standardů v mnoha částech regionu programu. Základním prvkem kompetencí občanů je vysoká úroveň mediální gramotnosti. Je to nezbytné pro reflexi sociální reality občanů a jejich odolnost vůči negativním mediálním jevům, jako jsou nenávistné projevy a falešné zprávy.
Projekt vytvořil středisko pro sledování mediální gramotnosti, které poskytne nástroje pro zkoumání mediálních obsahů, školicí nástroje a politická doporučení pro zvyšování mediální gramotnosti ve vztahu k ostatním občanským dovednostem.
Hlavním cílem projektu je zlepšit demokratickou nadnárodní správu věcí veřejných prostřednictvím rozvoje nadnárodního střediska pro sledování mediální gramotnosti, založeného na spolupráci mezi různými relevantními zainteresovanými stranami.
Cílovou skupinou jsou mladí lidé a lidé, kteří s nimi pracují. K jejímu posílení bude observatoř poskytovat nástroje dostupné jak mladým lidem, tak jejich pedagogům.
Hlavní činnosti projektu jsou: mapování postupů a šíření informací, vývoj systému učení, návrh webové školicí platformy a pilotní testování.

Projektoví partneři:

  • Edhance Plus o.p.s
  • Metropolitní univerzita Praha. o.p.s.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 860 395,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 328 305,00 Kč
 
Celková částka: 2 188 700,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena