"VirtualArch /Visualize to Valorize – For a better utilisation of hidden archaeological heritage/ Vizualizací ke zhodnocení - pro lepší využití skrytého archeologického dědictví"

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe
Příjemce: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (CZ)
Registrační číslo: CE947
Zahájení projektu: 1. 7. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2020

Informace o projektu

Místo realizace: Utín u Přibyslavy

Mezinárodní projekt VirtualArch odhaluje skryté, těžce dostupné a zapomenuté archeologické dědictví (nacházející se pod vodou, lesem, v podzemí, atd.). Na konkrétních archeologických lokacích se využívají 3D technologie a vizualizační nástroje rozšířené (augmentované) a virtuální reality, aby tak přiblížily tyto památky veřejnosti. Dále také autoři projektu spolupracují s místními veřejnými aktéry s cílem využít „skryté“, a nyní nově „objevené“ památky k podpoře ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje v daných regionech. Realizováno bylo 8 pilotních akcí, které testovaly a kombinovaly moderní archeologické metody s metodami 3D modelování ve více lokalitách: středověký přístav Puck (Polsko), středověké doly Dippoldiswalde (Německo), středověké důlní městečko Buchberg (Utín, Česká republika), prehistorické solné doly v Hallstattu (Rakousko), prehistorická hromadná obydlí v Ljubljaně (Slovinsko), středověké doly Civezzano (Itálie), římský přístav Barbir (Chorvatsko) a středověká Nitra (Slovensko). Použité metody a jednotlivé výstupy shrnuje dokumentární film „VirtualArch - Visualize to Valorize“, který je k dispozici na kanálu YouTube.

Projektoví partneři:

  • Landesamt für Archäologie Sachsen (DE) - vedoucí
  • Fondazione Bruno Kessler (IT)
  • Naturhistorisches Museum Wien, Praehistorische Abteilung, Außenstelle Hallstatt (AT)
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii UMK (PL)
  • Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (CZ)
  • Provincia Autonoma di Trento (IT)
  • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - ZVKDS (SI)
  • Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied (SK)
  • Gmina Miasta Puck (PL)
  • Grad Zadar (HR)

 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 730 429,72 EUR
Veřejné zdroje: 36 613,62 EUR
 
Celková částka: 2 093 771,00 EUR

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena