Zvyšování rozmanitosti v lesích v regionu Centrálního Krušnohoří

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
Příjemce: Stadt Annaberg-Buchholz
Registrační číslo: 100280258
Zahájení projektu: 18. 4. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2020

Informace o projektu

Rozšíření spektra dřevin v Krušných horách vnášením dalších druhů a tím vytvoření předpokladů pro zvýšení stability a biologické rozmanitosti lesů. Vysazované jedle a buky jsou původní dřeviny, které od 16. století v regionu téměř vymizely a jsou klíčové pro stabilitu, rozmanitost a trvalost. Několik desetiletí trvajícími depozicemi škodlivin a pěstováním smrkových monokultur byl vážně poškozen stav přírodního prostředí. Související ochranná opatření proti škodám zvěří a opatření ke snížení stavů spárkaté zvěře jsou nezbytnou podmínkou úspěšnosti těchto výsadeb.

Projektový partner:
Město Boží Dar

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 359 806,65 EUR
Veřejné zdroje: 63 495,30 EUR
 
Celková částka: 423 302,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena