Slow tourism v Euroregionu Nisa - spojení kultury s přírodou

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
Příjemce: Obec Pěnčín
Registrační číslo: 100266935
Zahájení projektu: 15. 1. 2016
Ukončení projektu: 15. 7. 2019

Informace o projektu

Zpřístupnění společného kulturního bohatství v česko-saském pohraničí. Český partner zrekonstruoval unikátní kulturní památku tzv. Kittelův dům, kde v 18. stol. působil lidový léčitel a lékař Johann Josef Antonius Eleazar Kittel (1704–1783), zvaný též jizerskohorský Faust. Jedná se o roubený patrový dům s mansardovou střechou, který dnes funguje jako muzeum a informační centrum. Saský partner zatraktivnil turistickou nabídku v historickém centru města. Partneři rovněž prezentují společnou turistickou destinaci v konceptu slow turismu.

Projektový partner:
Große Kreisstadt Zittau

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 926 665,39 EUR
Veřejné zdroje: 163 529,20 EUR
 
Celková částka: 1 090 195,00 EUR

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena