Informační centrum Fláje

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
Příjemce: Povodí Ohře, s. p.
Registrační číslo: 100277628
Zahájení projektu: 29. 2. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2019

Informace o projektu

Podpora cestovního ruchu a volnočasových aktivit v česko-saském pohraničí. Na české straně bylo vybudováno informační centrum na údolní nádrži Fláje se zázemím pro turisty a s informacemi o regionu a o této unikátní pilířové přehradě. Dále bylo instalováno 15 informačních tabulí věnujících se tématu pitné vody a mobiliář. Na saské straně byl vybudován dřevěný pavilon pro návštěvníky údolní nádrže Rauschenbach a instalovány 2 informační tabule. Obě díla propojuje informační turistická stezka zaměřená na historii, ochranu přírody a vodní hospodářství.

Projektový partner:
Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 612 911,20 EUR
Soukromé zdroje: 108 160,80 EUR
 
Celková částka: 721 072,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena