Aktivní prožití společných dějin a tradic v Krušných horách

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
Příjemce: Horský klub Lesná v Krušných horách, z. s.
Registrační číslo: 100279937
Zahájení projektu: 11. 4. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2020

Informace o projektu

Podpora cestovního ruchu v česko-saském pohraničí prostřednictvím rozšíření muzeí na Lesné a v Seiffenu o nové objekty a o expozice pro aktivní prožití společných dějin a tradic. Na české straně byla podle historické předlohy vybudována replika hrázděného domu, včetně výroby replik mobiliáře z 18. - 19. století, se stálou expozicí věnovanou životu horalů, jejich činnostem, zvykům a tradicím. Na saské straně byla postavena stará kovárna ve skanzenu v Seiffenu. Vše propojuje naučná stezka „Historie hornictví“ s 55 informačními tabulemi.

Projektový partner:
Gemeindeverwaltung Kurort Seiffen

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 496 136,57 EUR
Veřejné zdroje: 144 609,79 EUR
Soukromé zdroje: 119 414,32 EUR
 
Celková částka: 1 760 161,00 EUR

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena