Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
Příjemce: Obec Krásná
Registrační číslo: 100266943
Zahájení projektu: 15. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018

Informace o projektu

Opatření na podporu složek integrovaného záchranného systému. V obci Krásná byla vybudována přístavba k hasičské zbrojnici pro nově pořízenou velkokapacitní CAS 30/8500/510-S2VH a terénní užitkové vozidlo. Pořízen byl i evakuační stan včetně vytápění. Na saské straně město Adorf nakoupilo technický požární automobil a město Bad Elster zrealizovalo přestavbu stávajícího na technický automobil na přepravu hadic a vybavení. 300 ks nových B-hadic v délce 6 km bude využíváno při dálkové dopravě vody u lesních požárů v česko-saském pohraničí.

Projektoví partneři:

  • Stadtverwaltung Bad Elster
  • Stadtverwaltung Adorf

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 885 447,62 EUR
Veřejné zdroje: 156 255,51 EUR
 
Celková částka: 1 041 703,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena