Bezpečnost obyvatel souměstí Bärenstein - Vejprty

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
Příjemce: Město Vejprty
Registrační číslo: 100252743
Zahájení projektu: 29. 9. 2015
Ukončení projektu: 31. 8. 2018

Informace o projektu

Spolupráce dvou sousedících měst v oblasti integrovaného záchranného systému. Ve Vejprtech byla opravena hasičská zbrojnice, pořízena moderní hasičská technika v podobě CAS 20/4000/240 S2T a provedena výměna součástí žebříkové soustavy za použití nového pomocného rámu a podvozku. Nakoupeno bylo také malé terénní vozidlo se sněžnými pásy a se speciální nástavbou. Na saské straně byla odpovídající technikou vybavena obec Bärenstein. Proběhla také společná cvičení a setkávání dospělých hasičů včetně jazykových kurzů i dětských členů.

Projektoví partner:
Gemeinde Bärenstein

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 713 582,45 EUR
Veřejné zdroje: 125 927,05 EUR
 
Celková částka: 839 510,00 EUR

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena