4 města zachraňují přes hranice

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
Příjemce: Statutární město Liberec
Registrační číslo: 100253106
Zahájení projektu: 12. 10. 2015
Ukončení projektu: 31. 3. 2019

Informace o projektu

Soubor opatření na podporu složek integrovaného záchranného systému. V Krásné Studánce a v Herrnhutu byly přestavěny hasičské zbrojnice. Pro moderní zbojnici v Krásné Studánce byl pořízen rychlý zásahový vůz, speciální dopravní automobil a přívěs se člunem pro práci na vodě. Česká strana nakoupila ještě požární kontejnerový nosič PKN-S3 Mercedes Actros 4148, speciální hasičské kontejnery a vybavení. Na saské straně byl nakoupen automobilový otočný žebřík a víceúčelové vozidlo. Uskutečnila se rovněž společná cvičení a soutěže mladých hasičů.

Projektoví partneři:

  • Město Hrádek nad Nisou
  • Große Kreisstadt Zittau
  • Stadt Herrnhut

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 281 411,13 EUR
Veřejné zdroje: 402 602,02 EUR
 
Celková částka: 2 684 013,00 EUR

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena