Znovuobjevené poklady Sudet

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Příjemce: Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Registrační číslo: 051
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2018

Informace o projektu

Zmapování kulturní obnovy sudetských regionů od devadesátých let minulého století do současnosti formou propojení příběhů obnovy deseti konkrétních kulturních památek a příběhů českých a německých jednotlivců či sdružení podílejících se na obnově dané památky. Byla vytvořena česko-německá publikace se šesti vybranými příběhy, sociologická analýza o kulturní obnově sudetských oblastí po pádu železné opony a proběhla výstava s fotografiemi dokumentujícími obnovu památek.

Projektový partner:
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 141 534,36 EUR
Veřejné zdroje: 14 724,04 EUR
Soukromé zdroje: 10 252,62 EUR
 
Celková částka: 166 511,00 EUR

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena